Lägg i kundvagnen

Lagerstatus: Välj först variant

Leveranstid: Välj först variant

0 kr

Stäng

  • Snabb leverans
  • Eget lager
  • Öppet köp 30 dagar
  • Frakt 39 kr
  • Betala med KlarnaBetala med Swish
  • Frakt via PostnordFrakt via DHL
Kundvagnen är tom

Mellan den 11 och 17 juni har vi ca 3-4 dagar längre leveranstid än vanligt.

Personuppgiftspolicy

Personuppgifter och GDPR

Webbplatsen hanterar personuppgifter enligt den nya förordningen GDPR som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
De personuppgifter du anger vid köp i kassan används för att hantera din order, samt för eventuell kundkontakt och uppföljning. Uppgifterna förs även in i butikens bokföring. Din e-postadress kan komma att användas för utskick med information och reklam för produkter som liknar de du beställt.

På begäran kan webbplatsens innehavare redovisa samt ta bort personuppgifter enligt gällande lagstiftning.
All information om dig som person raderas då undantaget eventuella bokföringsuppgifter som hör till affärstransaktioner vilka regleras enligt bokföringslagen.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.
Läs mer om marknadsföring via e-post:
SWEDMA (Swedish Data & Marketing Association): Etiska regler för e-postmarknadsföring

 
Personuppgiftspolicy

De personuppgifter vi samlar in om dig är de du själv anger. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken eller vilka av tjänsterna på sajten du använder. Ansvarig för hemsidan och tillhörande tjänster är enskilda firman Dreamscape Interactive.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information
Sajten har inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer. Den information som kan behövas för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Oavsett metod hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder.

Insamling, ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den antingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, alternativt att uppgifterna krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Den rättsliga grunden kan också bestå i en intresseavvägning, eller sedan du själv lämnat ditt samtycke genom att godkänna sajtens villkor och personuppgiftspolicy.

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och vi varken licensierar eller säljer dina personuppgifter till tredje part utanför vår egen organisation, om så inte krävs med rättslig grund av svenska myndigheter.

Lagringstid personuppgifter
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in, detta för att du skall kunna använda våra tjänster, eller för att uppfylla rättsliga krav. Nyhetsbrev kan enkelt sägas upp på egen hand, genom att klicka på en länk längst ned i utskicken, alternativt genom att kontakta oss. E-postadressen raderas då helt från vår utskickslista.

Recensioner & Kommentarer
Godkända recensioner och kommentarer ("inlägg") av produkter eller av vår sajt/tjänst sparas och publiceras på vår egen sajt, alternativt på den externa sajt/tjänst som används av dig som kund. I regel visas här ditt namn eller alias, ditt angivna betyg, din recension/kommentar och den tidpunkt som inlägget skrevs offentligt. Informationen finns sparad och publicerad tills dess att du själv ber oss eller betygstjänsten radera det. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera eller att utan förvarning radera recensioner och kommentarer med olagligt eller klandervärdigt innehåll, eller som innehåller obefogad kritik med hänsyn till våra köp- och leveransvillkor.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av uppgifter som orderhantering, leverans, kommunikation (kundtjänst och informationsutskick), uppföljning av tidigare kundärenden och beställningar, och liknande.

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer gängse standarder för skydd av personuppgifter. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter, med krypterad dataöverföring (SSL/TLS) och skyddade databaser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar vi dig och övriga kunder som berörts liksom Datainspektionen där så krävs enligt lag.

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka av dina personuppgifter vi har sparade. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet för att kunna besvara dina frågor och önskemål.

Ändring och borttagning av personuppgifter
På sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter samt neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter, få överfört de personuppgifter du lämnat till oss liksom att återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov enligt bokföringslagen. Du måste kunna styrka din identitet för att få tillgång till kontoinformation och göra ändringar. Detta hjälper oss att förhindra obehörig åtkomst till din information. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Rätt till invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du uppfattar att det görs på ett otillbörligt sätt.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss så att vi kan åtgärda detta.

Ändringar och justeringar i personuppgiftspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i personuppgiftspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Tillämplig lag
Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol.

Kontakt
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på våra villkoren och personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss via denna sida.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer